OMUZ İMPİNGENT SENDROMU (Omuz sıkışma sendromu)

Omuz impingement sendromu nedir?

Omuz kemiği (humerus) başının kürek  kemiği çıkıntısına (akromion) baş kolun baş üzerine kaldırılma durumlarında (dolaba eşya koyma, yüzme,..) yaptığı basınç ve buna bağlı olarak gelişen enflamasyon (ödem, kanlanma artışı,ağrı) ile karakterizedir.

Omuz impingement sendromu belirtileri?

Kolun baş üzerine kaldırılmasında oluşan ağrı tipiktir. Ağrı aynı zamanda kolun içeri bükülmesinde de (arka düğme bağlama, araba arka koltuğundan çanta alırken)  olur.

Omuz İmpingement Sendromu kimlerde sık görülür?

Kolunu baş üzerine kaldırmayı gerektiren işleri yapanlar, ev hanımları, yüzücüler (hastalığın bir adı da yüzücü omzudur), atıcı sporcular…

Tedavisi; tedavi algoritması şu sırada takip edilmelidir.
1. Başüstü aktivitelerin kısıtlanması, antienflamatuvar ilaçlar (Voltaren, Apranax,..), buz uygulaması, egzersizler.
2. Lokal steroid enjeksiyonları (en az 2 kez tekrar edilmelidir), egzersizler, buz.
3. Şikayetler bu ilk iki basamağa rağmen devam ediyorsa artroskopik cerrahi düşünülmelidir. Artroskopide sıkışma alanının temizlenmesi,  akromion kemiğinin traşlanması ve varsa yırtık kasların onarılması planlanır.