tr Pazartesi/Monday - Cuma/Sunday 09.00 - 18.00 +90 532-356-48-75info@halilbuldu.com
Trusted By
10,000+ Patient
Leg Lengthening
the best price and quality
Location
Nisantasi, Istanbul

Kırık Kaynamama Tedavileri

Opr. Dr. Halil Buldu'nun kırık kaynamaması için yaptığı operasyondan bir görüntü. MR altında, kemikle cihazın bağlantısı gözüküyor.

KIRIK KAYNAMAMA  VE KEMİK ENFEKSİYONU (OSTEOMYELİT) TEDAVİLERİ

Kırık ameliyatı sonrasında kırığın kaynamaması nedenleri; kırığın yeri, oluş biçimi, açık bir yaranın eşlik etmesi, hastaya ait sistemik bir hastalığın varlığı, tütün ürünleri tüketimi  ve ne yazık ki en sık sebep olarak cerrahi tekniğe ait problemlerdir.

Kırık kaynamama tipleri ve bunlara göre sebepleri nelerdir?

3 tip kırık kaynamama (psödoartroz) vardır.

  1. Hipertrofik psödoartroz : hastanın kemiği kaynama kapasitesine sahiptir fakat cerrahi teknik yetersizliği nedeniyle kaynama olmaz
  2. Oligotrofik psödoartroz: hastanın kemiğinde ve cerrahi teknikte çeşitli seviyelerde yetersizlik vardır.
  3. Atrofik psödoartroz: hastanın kemiğinde çeşitli sebeplerle kaynama potansiyeli yoktur, en sık enfeksiyon zemininde olur.

Kırık kaynamama durumlarında uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?

Burada uygulanan ameliyatlar çok çeşitlilik gösterir. Seçilecek cerrahi kaynamamanın tipi, kemik kaybı, aktif enfeksiyon varlığı, hastanın sistemik ve lokal koşulları, yaşı dikkate alınarak  planlanmalıdır.
Aktif enfeksiyon varlığı halinde öncelikle enfeksiyonla antibiyotikler ve enfekte dokuların temizleme ameliyatı ile mücadele ederek başlamak gerekir. Enfekte kemik ve yumuşak dokular uzaklaştırılınca ameliyat sahasında düzenli antibiyotik salınımı yapan sistemler uygulanır. Yumuşak dokuda enfeksiyon, akıntılı yara, kapanmama durumlarında V.A.C. (Vakum yardımlı kapama) cihazlarından yararlanılır.
Enfeksiyon olmadığı durumlarda kaynamama ile ilgili ameliyat direkt planlanır ve seçilecek teknik eldeki cihazlar ve cerrahın hayal gücü ile sınırlıdır. Bu ameliyatlar ekstremite rekonstrüksiyon cerrahının mesleki tatmininin en yüksek olduğu uygulamalarıdır.

Opr. Dr. Halil Buldu'nun kırık kaynamaması için yaptığı operasyonların birinden görüntü. MR altında, kemikle takılan cihazın bağlantısı gözüküyor.

Bu ameliyatlarda hangi cihazlar kullanılır?

Fiksasyon cihazları: monolateral eksternal fiksatörler, raylı monolateral fiksatörler, bilgisayar destekli hekzapodal sirküler fiksatörler, İlizarov, plak-vida, intramedüller çiviler.
Biyolojik, fiziksel kaynama destekleri: otogreftler, çeşitli osteoindüktif/osteokondüktif  özellikte yapay ya da kadavra greftleri (DBM, trikalsiyumfosfat, allogreftler..), elektrik veya ses dalgaları ile kaynama stimülasyonu.
Enfeksiyon mücadele sistemleri: antibiyotik salınımlı zincirler, VAC (Vaccum asisted closure,vakum yardımlı kapama),  lokal ve sistemik antibiyotik preparatları, jet akımlı yıkama sistemleri, devamlı yıkama sistemleri.

Kemik iltihaplarının tedavi edilemeyeceğine dair bir halk inanışı bulunmakta, bu gerçekten böyle mi?

Bu sadece halk arasında değil aynı zamanda diğer doktorlar arasında ve hatta bazı ortopedistler tarafından da kabul edilen bir bilgidir. Ancak, Artık kemik iltihabı durumlarında elimiz kolumuz o kadar bağlı değil. Endüstrinin bu derecede ilerlemesi sayesinde saymış olduğum cihazlara sahibiz ve kemik iltihapları çok iyi sonuçlar alınarak tedavi edilebiliyor.
Buradaki en kritik gelişme iltihaplı kemik segmentini çıkardıktan sonra yeniden rekonstrüksiyonunu sağlayacak teknolojilerdeki gelişme olmuştur.

MR altında Kırık Kaynamaması tedavisinden çivi tedavisi ile çözülmüş bir görüntü Opr Dr Halil Buldu

Kırık kaynamamasının en sık nedenleri nelerdir?

Kaynamayan kırıklarda öncelikle enfeksiyonu ekarte etmek ve sonra cerrahi tekniği sorgulamak gerekir. Bunlarda bir sorun yoksa hastaya ait faktörler değerlendirilmelidir. Sigara içimi kırık kaynamasını yaklaşık 200 kat azaltır. Kırık kaynamama ameliyatları sigara kullanmaya devam eden bir hastaya mecbur kalınmadıkça yapılmamalıdır.